PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI w sklepie internetowym www.rageineden.org

1. Procedura określa szczegółowy tryb postępowania przy rozpoznawaniu reklamacji w sklepie internetowym Rage In Eden Records.

2. W przypadku stwierdzenia przez Klienta wad fabrycznych przesłanego towaru, Klient niezwłocznie powinien poinformować sklep Rage In Eden Records o istniejących wadach i żądaniu wymiany towaru na wolny od wad. Informację taką Klient przesyła e-mailem na adres info@rageineden.org. W temacie e-maila Klient powinien umieścić słowo "reklamacja".

3. Po przesłaniu informacji drogą elektroniczną, Klient powinien przesłać wadliwy towar (listem poleconym, Pocztą Polską) na adres sklepu: RIE S.C. PO BOX 17, 78-210 BIAŁOGARD 2, załączając krótki opis wykrytej wady oraz oryginał dokumentu zakupu.

4. Sklep Rage In Eden Records niezwłocznie po otrzymaniu wadliwego towaru wymieni go na towar wolny od wad i odeśle na adres, na który pierwotnie został wysłany zamówiony towar w terminie najszybszym w jakim będzie to możliwe.

5. W przypadku braku w magazynie towaru wolnego od wad, sklep zaproponuje Klientowi inny towar w tej samej cenie, albo zwróci równowartość ceny wadliwego towaru.

6. W sytuacji określonej w punkcie 5 równowartość ceny towaru zostanie zwrócona na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres, na który towar był pierwotnie wysłany.

7. W przypadku otrzymania od Klienta towaru wolnego od wad, z żądaniem jego wymiany sklep Rage In Eden Records odeśle ten towar na koszt Klienta.

8. Procedura ta jest integralną częścią Regulaminu i wchodzi w życie razem z Regulaminem. Zapoznanie się z Regulaminem oznacza zapoznanie się z tą Procedurą.