PROCEDURA ODSTĄPIENIA OD UMOWY przez Klientów sklepu Rage In Eden Records

1. Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z towaru zakupionego w sklepie Rage In Eden Records, bez podania przyczyn rezygnacji, w terminie 10 (dziesięciu) dni od chwili odebrania przesyłki z towarem.

2. Klient może zrezygnować z towaru tylko wtedy, gdy towar nie był naruszony, kopiowany a opakowanie nie nosi cech otwarcia i używania towaru.

3. Klient, który chce zrezygnować z otrzymanego towaru powinien wypełnić Dokument zwrotu towaru.

4. Do dokumentu zwrotu towaru Klient załącza paragon lub fakturę VAT, które otrzymał wraz z przesłanym towarem.

5. Po otrzymaniu przesyłki w ciągu 14 dni sklep zwróci Klientowi cenę towaru. Zwrot zostanie dokonany na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym na adres, na który towar był wysłany.

6. Towar, który nie spełnia wymogów określonych w punkcie 2 zostanie przesłany do Klienta na jego koszt.

7. Załącznikiem do tej Procedury jest Dokument zwrotu towaru.

8. Procedura odstąpienia od umowy jest integralną częścią Regulaminu zakupów w sklepie Rage In Eden Records. Zapoznanie się z Regulaminem oznacza zapoznanie się z tą procedurą.