POLSKI ENGLISH
Categories » All Products
.

I.R.O.N. - "Re-Forge: Metalized, Mechanized & Upgraded"

Rage in Eden Records digiCD ltd. 300 12.00euro
12.00euro » BUY NOW «

pl: (RIE104/ EAN-5908256880368)
Słownie możemy dać jedynie słaby obraz tego, co można oczekiwać od nowego wydawnictwa I.R.O.N., trzeba tego po prostu doświadczyć na sobie. Całkowicie futurystyczny klimat , w połączeniu z eksplozją mocy oldskulowego industrialu i czymś zupełnie nowym dla tego projektu - elementami heavy metalu . Wszystko to ma ukształtować krajobraz zmilitaryzowanego świata przyszłości , gdzie agresywnie rządzi technologia i gdzie wojny nie są już więcej prowadzone ciało na ciało, ale stal na stal .
"Re - Forge " podjął wysiłek unowocześnienia niektórych partii starego materiału ( 4 utwory z 9 ), całkowicie przekładając go w nowe, cięższe ramy, bardziej futurystyczne, owinięte w dźwięki bardziej progresywne i niszczące . Gdyby to było możliwe, aby utwory z "Evolving", były jeszcze cięższe, to wydawnictwo całkowicie przybiło by wszystko. Każdy utwór jest tak skonstruowany , aby w słuchaczu wzbierała adrenalina, aby poczuł się uniesiony przez poczucie władzy, a w niektórych momentach dał się porwać headbangingowi. Druga połowa wydawnictwa ( 5 utworów ) jest wykuta z całkowicie nowego materiału, na którym da się odczuć podobną atmosferę. "Re - Forge " prezentuje jeden krok naprzód w ewolucji dźwięku w gatunku, a na pewno będzie to ciosem w sedno dla fanów potężnych, urywających głowę, dźwięków zaawansowanego industrialu, a nawet fanów metalu, fanów, których I.R.O.N. spodziewa się już zdobyć. Jeśli nie, to po tym wydawnictwie najlepszy czas, aby stać się zagorzałymi  zwolennikami projektu.

ENG: We can only give you a faint image of what you should expect from the new I.R.O.N. release, because you need to be there for yourself to experience it. A completely futuristic atmosphere, combined with explosions of old school industrial power, and now with something totally new to this project - a touch of heavy metal. All of this is there to forge a landscape of militarized world of future, where technology aggressively reigns supreme, and where wars are no more waged flesh to flesh, but steel to steel.

"Re-Forge" took a job of upgrading some of the old material (4 tracks out of 9), completely recharging it into a new, heavier, more futuristic frame and wrapped into a more progressive and crushing sound. If it was possible to make tracks from "Evolving" even heavier, this release completely nailed it. Every track is manufactured to make your adrenal glands produce rushes of hormones, to make you feel uplifted by power and even bang your head on certain moments. The other half of release (5 tracks) is forged out of a completely new material, for which similar story can be applied. "Re-Forge" presents one more step forward in the evolution of the sound in the genre, and will certainly be a strike in the center for the fans of powerful and head-smashing, advanced industrial sound, and even fans of metal, fans that I.R.O.N. expects to already have aquired. If not, a time for them to become close followers of I.R.O.N. project is no better than after this release.

 Tracklist:

  1. The Industrial Man
  2. Titanium Sun
  3. Infiltrate The System --[MP3]
  4. No Existence
  5. Troopers
  6. Demolition Force
  7. Hypercharger
  8. The Machine
  9. Singularity - The Final End
bands: I.R.O.N.
label: - Rage in Eden Records
medium: CD
Other customers also bought
Eldar - "Amaterasu Shiroi" Caustic Records digipack CD 2010
KUU - "Suomi Or the Well of Impossible Wishes" Twilight Records CD
I.R.O.N. - "Evolving" Rage in Eden Records digipack CD 2013 lim. 300
Khost [Deconstructed And Reconstructed By] Godflesh | Needles Into The Ground Cold Spring Records CD


Wszelkie prawa zastrzeżone - 2006 - Waroffice - Nota prawna